SCA Logistics ser ljust på framtiden

SCA Logistics är ett företag med stark utveckling i regionen. De har hand om all stuveriverksamhet i Umeå Hamn. Flera gånger i veckan transporteras inte mindre än tre fartyg med varor och produkter mellan olika terminaler i och utanför Sverige.

Terminalen i Holmsund hanterar omkring 1,5 miljoner ton produkter per år. Transporterna består i huvudsak av skogsindustriprodukter från SCA:s egna industri, men även från andra företag i norra Sverige. Företaget har kunder bland annat inom sågverksindustri, kemisk industri, bilindustri och gruvnäring. Den främsta tillväxten sker inom avdelningarna container och intermodala transporter.
– Utifrån kundernas önskemål kombinerar vi styrkan i våra resurser genom att knyta samman sjö– bil– och järnvägstransporter. Till exempel kan ett uppdrag handla om en transport från USA till slutkund i Örnsköldsvik eller en vidaretransport från södra Europa till Vasa – och vidare in i Finland. För oss är det viktigt att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar med hög service och kvalitet, säger Margaretha Gustafsson, terminalchef.

Margareta Gustavsson SCA

Margareta Gustavsson, terminalchef för SCA Logistics i Umeå Hamn.

Företagets egna fartyg m/v Obbola, m/v Östrand och m/v Ortviken är specialbyggda för roro-laster på kassetter och i containrar. Fartygen seglar på ett schema och anlöper på utsatt dag och klockslag vid respektive SCA Terminal. Detta kräver ett högt resursutnyttjande.
– Att arbeta med godsflöden medför stora variationer. Förutom att hantera de egna fartygen tillkommer laster på konventionella fartyg. Periodvis när alla kajplatser är fulla måste fartygen ligga ute på redden och invänta sin tur att få lasta och lossa. Vi har en erfaren och kompetent personal, något som krävs för att klara hantering av alla godstyper som går in och ut via hamnen, fortsätter Margaretha Gustafsson.

Fartyg SCA

SCA:s fartyg i Umeå Hamn.

Viktiga investeringar

De senaste åren har flera investeringar gjorts hos Kvarken Ports, ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa.
– Tillsammans med Kvarken Ports utvecklar vi ett starkt koncept till fördel för våra kunder. De investeringar som gjorts av Umeå kommun, INAB och Kvarken Ports i hamnen har bidragit till att effektivisera våra järnvägspendlar i nord– och sydgående riktning. Den senaste kraninvesteringen har gjort att vi snabbare kan hantera last– och lossningstider för våra fartyg, säger Margaretha Gustafsson. Vi har flyttat tre terminaler och minskat på drivmedel samt liggtider i hamnen.
Det finns en förhoppning om att hamnen ska byggas ut inom en snar framtid. Som det fungerar i dag måste lastningen av containrarna ske vid ett kajavsnitt som heter Gustafs Udde som ligger på långt avstånd från alla magasin. Något som medför onödigt höga transportkostnader inom hamnområdet.
– En ny kaj i inre hamnen skulle underlätta containerhanteringen avsevärt, menar hon.
Inom kort kommer en utredning att presenteras som handlar om en ombyggnad av kajsystemet i inre hamnen.

Margareta Gustavsson SCA vid järnvägsvagn Umeå Hamn

Vill fortsätta satsa

2015 blev ett nytt rekordår med 25 000 TEU (antalet containrar som passerade genom hamnen) och Margaretha Gustafsson tror på en mer omfattande containervolym för kommande år.
– Vi får inte glömma bort konkurrensen från andra närliggande hamnar, men även från hamnar belägna i södra Sverige. Här måste vi vara med och utveckla både den egna verksamheten och infrastrukturen för att vara attraktiva för näringslivet i regionen. Hon ser positivt på framtiden och tanken är att öka den externa försäljningen ytterligare.
– Vi har ett priskrig och i det racet måste vi vara konkurrenskraftiga, det vill säga att ha ett bra kostnadsläge och att kunna erbjuda god logistik. Alla delar har betydelse.
– Oavsett vad som händer måste vi fortsätta att satsa på hamnen för att få en ännu effektivare hantering, något som är avgörande för framtiden, avslutar Margaretha Gustafsson.

SCA Sourcing and Logistics

Gör: Tillhandahåller marina
transporter med rorolaster på kassetter och i containrar samt bedriver terminal
verksamhet som bland annat innefattar lagring och transport med bil och järnväg

Startade: 1967

Huvudkontor: I Stockholm

Antal anställda: 380 varav 104
i Holmsund

Omsättning: 2,3 miljarder kr

Webbplats: www.sca.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Terminal i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.