Umeå hamn

Fotograf: Fredrik Larsson

Välkommen till Umeå Hamn AB

Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar såsom kajer, järnvägsspår och kranar. Umeå Hamn AB är ett dotterbolag till UKF- Umeå Kommunföretag AB. Hamnen driftas av bolaget Kvarken Ports, som är ett gemensamt hamnbolag mellan Umeå Hamn AB och Vasa stad.

Just nu pågår ett flertal bygg- och utvecklingsprojekt i Umeå hamn. Finansiering sker via Umeå Kommun samt EU.


Umeå hamn - Port of Umeå

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Norden med en årlig godshantering på f.n.cirka 2,5 miljoner ton. Hälften av de produkter som passerar hamnen kommer från skogen såsom kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen mellan Sverige och Finland över norra Bottenhavet och är en året-runt hamn.

Mer information om Umeå hamn och Kvarken Ports hittar du här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Fredrik Larsson

Byggprojekt i Umeå hamn

Umeå hamn spelar en viktig roll i logistiknavet Umeå och för regionens näringsliv med sitt stora upptagningsområde och möjlighet till klimatsmarta transporter.

I hamnen pågår flera byggprojekt för att klara morgondagens volymer. Just nu förbereder byggprojektledarna upphandlingsmaterial för projekten i inre hamnen.

Mer info om byggprojekt Nordporten här

Visionsbild: Belatchew

Utvecklingsprojekt i Umeå hamn

En grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa, framtidens sjöfartsbränslen, elektrifiering, digitalisering och utveckling av morgondagens hamn. Hamnen i Umeå är involverad i flera spännande utvecklingsprojekt.

Mer info om hamnens utvecklingsprojekt