Umeå hamn efter byggenFörstora bilden

Modell av Umeå hamn efter genomförda byggprojekt i inre hamnen.

Projekt och investeringar i Umeå hamn

Möt morgondagens logistiklösningar i framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.

Investeringarna innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge tillsammans med det logistiska erbjudandet där alla transportslag möts erbjuder kunderna en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet och ger Umeå en naturlig roll som norra Sveriges ledande logistiknav.

Dessutom pågår flera utvecklingsprojekt som handlar om att utreda och förbereda hamnen för framtidens bränslen, elektrifiering, internlogistik etc.

Miljödom

F.n. pågår Miljödomstolens prövning av vår ansökan om miljötillstånd för byggprojektet Nordporten.
Beslut miljödom meddelas i slutet av juni 2024.

Illustration av Umeå hamn och genomförda samt kommande byggprojekt

Illustration av Umeå hamn och genomförda (grönt) samt kommande byggprojekt (rött)

**********************************************************************************************

Vill du veta mer om projekten i Umeå hamn?

Kontakta projekt.umeahamn@umea.se

För generella frågor om byggprojektet i Umeå hamn eller om
studiebesök vänligen kontakta kommunikationsansvarig Anna-Clara Fridén.

anna-clara.friden@umea.se
+46 70 675 13 97

Kommunikationschef Anna-Clara Fridén