Projekt och Investeringar i Umeå Hamn

Kommunfullmäktige har godkänt ett investeringsprogram för perioden 2020-2026 på sammanlagt 1,4 miljarder kronor – projekt avser tillskapande av nya markytor samt uppdaterade och fler kajmeter samt förbättringar av farleden för att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg samt ökade volymer.

Dessutom pågår flera utvecklingsprojekt som handlar om att utreda och förbereda hamnen för framtidens bränslen, elektrifiering, internlogistik etc.

Illustration av Umeå hamn och genomförda samt kommande byggprojekt

Illustration av Umeå hamn och genomförda samt kommande byggprojekt

Kajinvesteringar i ”inre hamnen”

Mellan 2021 och 2025/26 kommer omfattande investeringar att göras i två etapper efter erhållna vattendomar.

 • Norra kajen rivs och ersätts av en helt ny kaj
 • En ny energipir kommer att byggas och den nuvarande oljekajen kommer att rivas.
 • En förbättring av RoRo-rampen genomförs.
 • Tillbyggnad av Södra kajen kan påbörjas först när ovanstående objekt är färdigställda

Läs mer om projekten på Kvarken Ports webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på INABs webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljödom

F.n. pågår Miljödomstolens prövning av vår ansökan om miljötillstånd för projekten i den inre hamnen. Överklagan av miljödomen har redan lett till förseningar i projekten på ca ett år. Förhoppningsvis kan arbetena i inre hamnen komma igång sommaren 2024.

Övriga projekt

Parallellt med byggprojekten pågår flera utvecklingsprojekt.

Exempel på "större" genomförda byggprojekt sedan 2020

 • Utökade verksamhets- och lagerytor i hamnen.
 • Anpassning av landytor runt färjeterminalen.
  I projektet ingick en ”flytt” av E12 till att gå parallellt med järnvägsspåret från infarten vid oljeanläggningarna och ut till södra Hillskär. Detta bl.a. för att kunna anlägga en ny transportväg för SCA:s tunga transporter från inre hamnen ut till färjepiren. Samt utfyllnad i vattnet för att ge tull och polis anpassade ytor för fordons- och nykterhetskontroller.
  I projektet ingick även en ny och anpassad anläggning för automatisk incheckning för den nya färjan som möjliggör en mycket stor tidsbesparing för lastning – och lossning av färjans långtradare, bussar, bilar och övrigt gods genom att det nya fartyget är av RORO-typ.

 • Utbyggd färjeteterminal, ny tillgänglighetsanpassad passagerargång och anpassad pir med nya ramper för godstrafiken, laddmöjligheter för färjan vid färjeterminalen, mer info om projektet Midway Alignment här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Etablering av kombiterminal i Umeå hamn, mer information om projektet hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nyuppförd kajanläggningen för Kustbevakningen kompletterad med förråd och nytt skalskydd.

 • Bussuppställning och utökade parkeringsplatser för Wasaline.