Kajer och lagringsytor

Farled
Maximalt djupgående 11 meter.
Information om farleden i Umeå hamn Länk till annan webbplats.

Kajer
RoRo, LoLo, olje, bulk, container- och passagerarkajer.
Kajernas totallängd uppgår till 1276 meter, fördelat på totalt 14 kajplatser med 5,8 -11,0 meters djupgående.
Information om kajerna i Umeå hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagring
Inom hamnområdet finns det magasinlokaler på totalt 100 000 m².
Information om magasin och lager i Umeå hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplagsytor
Utelagringsytorna uppgår till 300 000 m², den pågående utbyggnaden kommer ge lagringsytor på ca 490 000 m2.
Information om ytor i Umeå hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Kvarken Ports > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.