Umeå Hamn AB

Fartyg i Umeå Hamn

Sedan den 1 januari 2020 är Umeå Hamn AB dotterbolag till UKF-Umeå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet och uppdrag förändrades i samband med bildandet av Umeå och Vasas nya hamnbolag, Kvarken Ports AB år 2015 som innebär att Umeå Hamn AB äger och förvaltar anläggningarna men driften av hamnverksamheten har överförts till Kvarken Ports AB.

Besök Kvarken Ports webbplats för tjänster och service >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå hamn - Port of Umeå

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godshantering på f.n.cirka 2,5 miljoner ton. Hälften av de produkter som passerar hamnen kommer från skogen såsom kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen mellan Sverige och Finland över norra Bottenhavet och är en året-runt hamn.