NLC Ferry säkrar strategisk länk mellan Umeå och Vasa

Wasaline färja mellan Umeå och Vasa

NLC Ferry är ett bolag som ägs till lika delar direkt av Umeå Kommun och Vasa stad. Bolaget äger i sin tur rederiet Wasaline, som trafikerar sträckan mellan Vasa och Umeå.

Bolaget NLC Ferry bildades 2012 eftersom föregående privata operatör inte kunde fortsätta sitt uppdrag. Kommunerna ville säkra en långsiktigt stabil transportlänk över Kvarken, en viktig del av E12 stråket och köpte gemensamt in en färja. De övertog även driften av trafiken.

Positiv utveckling

Sedan starten har Wasaline ökat både i antal passagerare och mängd gods som årligen transporteras mellan länderna. Färjan har restaurerats och byggts om för att passa resenärernas och företagens behov. Det har gjorts omfattande investeringar i hamninfrastrukturen på land, bland annat nya elektrifierade järnvägsspår med koppling till färjan, renovering av färjeterminaler, effektivisering av lastområden med mera.

Något för alla

Wasaline erbjuder sina passagerare à la carté restaurang, skärgårdsbuffé, café, bar, butik och en konferensavdelning. Hytter finns också till förfogande och resan tar cirka 4,5 timmar. Sedan starten har antalet avgångar utökats och bolaget arbetar fortsatt för att utveckla rederiets tjänster och service till kunderna.

Wasalines webbplats > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NLC Ferry AB / Oy

Gör: Driver rederiet Wasaline som trafikerar sträckan Umeå - Vasa.

Grundades: 2012

Antal anställda: Antal anställda 2015 omräknade till heltidstjänster; totalt 105, varav 11 i Sverige (landanställda) 

Omsättning: 16 miljoner euro (2015)

Webbplats: www.wasaline.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.