Lantmännen

Till Lantmännen i Holmsund anländer dagligen stora mängder råvaror med lastbil, båt och tåg. För att öka servicen och tillgängligheten ytterligare har en ny spannmålsmottagning öppnat i Degernäs, strax utanför Umeå.

Fredrik Lindvall Lantmännen

Lantmännens foderfabrik i Holmsund förbrukar årligen omkring 30 000 ton spannmål och den går direkt till foderproduktion.
– Vi har bulkbilar som åker ända upp till norra Norrbotten och även till Finland, säger Fredrik Lindvall, driftchef.
Han menar att företaget är viktigt för hela den norra regionen av landet.
– Om vi inte fanns skulle bönderna i stället vara tvungna att köpa sina produkter från vår närmaste fabrik som ligger så långt bort som i Västerås, vilket skulle medföra både långa avstånd och dyrare foder.
Hos Lantmännen är det enligt honom rapsmjöl och korn som förbrukas mest i produktionen.

Satsar på lokala råvaror

I augusti 2016 invigdes en helt ny spannmålsmottagning på Degernässlätten utanför Umeå. Där kan lantbrukare inom en 10 mils radie torka sin spannmål och därefter leverera till Lantmännen i Holmsund. Tanken med spannmålsmottagningen är bland annat att öka servicen samt den lokala produktionen.
– Det fungerar ungefär som ett lokalt kretslopp. Vi planerar nu att testa detta i tre år för att se om det slår väl ut, säger Fredrik Lindvall.
Det centrala i upplägget är att få tag på högvärdigt spannmål samt att sälja foder av god kvalitet menar han.
– Vår långa erfarenhet har stor betydelse. När fodret tillverkas tar vi prover regelbundet för att se att allt är som det ska. Det är kärva tider och vissa bönder med mindre verksamhet väljer tyvärr att lägga ner.
I Slutet av 1980-talet tillverkade Lantmännen drygt 130 000 ton foder per år.
– I dag är vi nere på 90 000 ton. Trots detta känns läget ändå stabilt och vi väntar större volymer framöver vilket är bra. Den största kostnaden är naturligtvis råvarorna, men eftersom pellets värmebehandlas förbrukas också en hel del energi.

Viktig näring för våra renar

En av Lantmännens stora kunder är renskötarna som brukar behöva komplettera med mat till sina renar under vinterhalvåret.
– Eftersom det är ganska bråttom när de ringer har vi lärt oss att lagra foder allt eftersom, säger Fredrik Lindvall.
Cirka två gånger i månaden anländer en båt fullastad med olika råvaror.
– Vi väntar en båt på måndag, säger han och pekar på datorskärmen som visar på planeringen. Båten kommer in här nere vid kajen och så har vi två flakbilar som kör upp lasten till råvarumagasinet, där vi lagrar i bland annat stora silos. Eftersom prover tas på allt som kommer in lossar vi ingenting i fabriken förrän provsvaren har kommit, berättar Fredrik Lindvall.
Råvarorna skickas sedan på ett transportband och in i fabriken. Utifrån olika recept blandas sedan de olika fodren. Recepten görs centralt och baseras bland annat på råvarupriserna.
– De innehåller alltid samma näringsvärde, men kan slå olika beroende på vilka råvaror som tillsätts.
Förutom den nya spannmålsmottagningen i Degernäs tuffar det på som vanligt hos Lantmännen i Holmsund, avslutar Fredrik Lindvall.


Lantmännen Holmsund

Gör: Producerar foder

Öppnade: 1962

Antal anställda: 10 stycken på fabriken i Holmsund. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Omsättning:
Koncernen 2015: Drygt 35 600 MSEK. Division lantbruk: 10 907 MSEK.

Webbplats: www.lantmannenlantbruk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.