Kustbevakningen gör viktiga insatser till havs och i hamnar 

Längst in i hamnområdet håller Kustbevakningen till. Där har de varit stationerade sedan 1974.
– Vi håller på med allt från övervakning och kontrollverksamhet till miljöräddning, berättar Peter Johansson som är stationschef sedan nio år.

Jörgen Berglund Nynas

Kustbevakningens fartyg har lagt till vid kajen i Umeå Hamn. Ombord finns det gott om plats för både besättning och faktiskt mindre båtar. Förutom att fartyget regelbundet underhålls bedriver Kustbevakningen främst brottsbekämpning genom övervakning, kontroll och brottsutredning. Övnings– och uppdragsverksamhet samt beredskap för räddningstjänst genomförs också.
– Det händer att vi har dold spaning, men då handlar det om särskilda ärenden, förklarar Peter som ansvarar för organisationens operativa verksamhet, material och personal.
Räddningstjänst innebär bland annat insatser för miljön, men även grundstötningar, motorhaverier och sök efter saknade personer.
– När Sjöfartsverket, som är huvudman för sjöräddningen i Sverige,
bedömer att det finns risk för liv eller egendom åker vi ut, säger Peter.
Genom åren har Kustbevakningen varit inkopplade på ett par dramatiska räddningsaktioner.
– Vi hade en större fritidsbåt som gick på grund i närheten av Petlandsskär. Båten slogs sönder, men vi lyckades rädda alla som var ombord. Vid ett annat tillfälle åkte vi ut till en bogserbåt vars pråmar hade slitits loss i en storm utanför Hörnefors. Där höll det också på att gå illa, men vi hann fånga upp pråmarna innan de rände på grund. Vi har även haft räddningsinsatser där personer har omkommit, något som hör till undantaget.

När det gäller brott mot miljöbalken och nykterhetsbrott har kustbevakningen egen förundersökningsrätt och driver utredningarna självständigt. När det däremot gäller vissa brott mot sjölagen eller sjösäkerhetsbrott kan en kustbevakningstjänsteman utfärda ordningsbot på plats.

Kustbevakningen ansvarar för gränskontroll till sjöss och i hamnar. Den verksamheten består av två delar. Dels varukontroll – att inga olagliga varor eller varor med restriktioner förs in på olagligt sätt genom smuggling och dels tullbrott eller andra brott mot restriktionerna. Tullverket är huvudman men Kustbevakningen har egna kontrollbefogenheter samt befogenheter att ingripa och medverka i brottsutredningar.
Den andra delen gäller personers rätt till inresa i Sverige. Även här har kustbevakningen kontrollbefogenheter samt befogenhet att ingripa och biträda i brottsutredningar medan Polisen är huvudman.

Detta upplägg gäller inom flera områden som Kustbevakningen arbetar inom som till exempelvis sjötrafikövervakning, sjösäkerhetskontroller, kontroll av fisket och naturreservat med mera.

Arbetar för miljön

Det geografiska området som Kustbevakningen i Umeå ansvarar för är i första hand Västerbottens län, men även kusten från Haparanda och ner längs Bottenviken, Kvarken och delar av Bottenhavet.
– Miljöskadliga utsläpp är i dag oftast kopplade till olyckor. En olycka kan vara orsakad av slarv eller oförsiktighet och det är ju så klart straffbart, säger Peter och fortsätter:
– Vid vissa brott är vi med under själva ingripandet, förundersökningen och utredningen fram tills att ärendet lämnas över till åklagare.
Han berättar om ett par tuffa grundstötningar med oljeutsläpp som har inträffat i närliggande områden, bland annat i Nordmaling och vid Holmön.
– När det händer går vi ombord och tar beslag i form av oljeprover på olika ställen, som en del i utredningen. Våra första åtgärder är att försöka begränsa och få stopp på själva utsläppskällan och ta hand om eventuellt spill. Olyckan i Nordmaling inträffade egentligen på finsk sida, men drabbade ändå oss eftersom vinden blåste åt vårt håll.
Enligt Peter har sjöräddningslarmen minskat betydligt de senaste åren. Anledningen menar han bland annat är den nya tekniken med mobiltelefoner och GPS-navigatorer.

Förutom det stora fartyget äger Kustbevakningen ett par mindre snabbgående båtar, en svävare och två snöskotrar.
– Vi har en mindre aluminiumbåt med stor motor som vi använder vid sjötrafikövervakning. Vi har också en Stridsbåt 90E i Kustbevakningsversion.
Till sommaren hoppas vi också kunna få hit en vattenskoter. De är smidiga och drar lite svall på vattnet.

Flera organisationer inblandade

En av de organisationer som också är inblandade i sjöräddningen är Sjöräddningssällskapet.
– De utgör en viktig resurs för fritidsbåtlivet då de har en hög beredskap för räddningstjänst och uppdragsverksamhet under sommarhalvåret.
Peter menar att Kustbevakningen spelar en viktig roll i Umeåområdet.
– Vi behövs eftersom Kvarken utgör en knutpunkt för hela sjötrafiken. Dessutom expanderar färjetrafiken mot Finland. Likaså gör befolkningsökningen att både båtlivet och antalet fritidshus längs kusten ökar.

Duktig simmare

Vad krävs då för att arbeta vid Kustbevakningen?
– Du ska ha ditt hjärta till sjöss eftersom det är plattformen för ditt jobb. Viss sjöerfarenhet krävs. Du ska också ha 3-årig gymnasieutbildning, körkort, nautisk alternativt maskinteknisk utbildning motsvarande klass sju för fartygs– eller maskinbefäl. Dessutom ska du vara svensk medborgare, ha god fysik, kunna simma och dyka på fyra meters djup och rädda en docka.
Peter gillar mötet med människor.
– Det känns bra att få göra vardagen lite bättre genom att bidra till samhällsnytta för medborgarna vare sig det handlar om säkerhet för passagerare som kliver på färjan, nykterhetskontroller eller att rädda någon som befinner sig i ett utsatt läge.

Vad tycker omgivningen om att ni finns?
De flesta tycker nog att vi är bra, men det finns nog också de som tycker att vi är dåliga. Det är då oftast de som har fått ett inbetalningskort av en eller annan anledning, säger Peter Johansson och inflikar:
– Vi är aktörer i vårt samhälle som hjälper till när vi har möjlighet och visst har det till och med hänt att vi har hjälpt älgar att komma upp helskinnade efter att de har gått genom isen.

Nynas AB

Gör:
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss

De räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott dygnet runt längs hela Sveriges kust.

Huvudkontor i Sverige:
I Karlskrona

Antal anställda i Holmsund: 16 personer

Webbplats: www.kustbevakningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.