Effektivare transporter med gränsöverskridande hamnbolag

Del av Umeå Hamn

Den 1 januari 2015, gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB - ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget marknadsförs under namnet Kvarken Ports Ltd. Den utökade samverkan ska bidra till att effektivisera och stärka affärsutvecklingen för hamnarna och stärka transportstråken i regionen.

Samarbete som burit frukt

Umeå och Vasa har en lång tradition av samarbeten över Kvarken. De goda relationerna resulterade 2012 i inköpet av en ny färja i det gemensamt ägda bolaget NLC Ferry AB/Oy och 2015 startade det svensk-finska hamnbolaget Kvarkenhamnar.

Umeå och Vasa hamnar – starkare tillsammans

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godshantering på cirka 2,3 miljoner ton. Hälften är skogsprodukter som kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen till Finland över norra Bottenhavet och är en året-runt hamn.

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet till både motorväg och järnväg. Vasa hamn hanterar idag cirka 1,5 miljoner ton gods per år. Godshanteringen innefattar mestadels import och export av olja, jordbruksprodukter, styckegods och projekttransporter.

Kvarkenhamnar AB

Gör: Driver hamnverksamhet i Umeå (Sverige) och Vasa (Finland).

Grundades: 2015

Antal anställda: 33 varav 21 i Sverige

Omsättning: 75 MSEK

Webbplats: www.kvarkenports.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.