Circle K - ett företag med säkerhet och miljö i fokus

Oljebolaget Circle K har stor lagringskapacitet i Umeå Hamn. Här är säkerhet högt prioriterat.
– Våra genomarbetade säkerhetsrutiner bidrar till att vi inte har haft några allvarliga olyckor säger Gunnar Carlsson, terminalchef.

Gunnar Carlsson, terminalchef, Cirkel K

Gunnar Carlsson, terminalchef för Cirkle K i Umeå Hamn

En tankbil parkerar intill en av Circle K’s 28 cisterner. Det är dags för ännu en lastning av bensin och diesel innan den kör vidare från terminalen. Vid terminalen utförs cirka 7000 lastningar av tankbilar varje år. Det tar ungefär 20 minuter att lasta en tankbil med 50.000 liter.
I april 2016 bytte företaget namn från Statoil till Circle K. Enligt Gunnar Carlsson blev det nya namnet bra, men att det tar tid att ställa om sig mentalt.
– Vi har fäst lappar på telefonerna för att bli påminda om att svara Circle K.

Lagrar och distribuerar

Företagets huvuduppgift är att ta emot produkter som sedan lagras och distribueras inom en radie av 40 mil. De petroleumprodukter som anländer till hamnen kommer till största delen från raffinaderier i Sverige, Danmark och Finland. Förutom bensin och diesel handlar det om eldningsolja, flygfotogen, etanol samt förnyelsebara produkter. 40 procent av den diesel som Circle K säljer är förnyelsebar. För att minimera eventuell miljöpåverkan är terminalerna utrustade med olika typer av teknik för att reducera utsläpp till mark, vatten och luft.
– För att undvika att olja och bensin hamnar i marken är spillytorna hårdgjorda och kopplade till särskilda avloppssystem som är anslutna till en oljeavskiljare. Cisternerna är även utrustade med överfyllnadslarm och automatisk nivåövervakning.

När tankbilen levererar bensin till bensinstationer tar den hand om bensingaser (kolväten) som återförs till tankbilen. När sedan tankbilen lastas vid terminalen återförs gasen och via gasåtervinningsanläggningen omvandlas sedan gaserna till bensin igen. På företaget arbetar för närvarande fyra personer. När ett fartyg förtöjer intill oljekajen och ska lossas har Circle K en organisation bestående av lossningsledare, säkerhetsvakt och ledningsvakt. Vid varje import lossas omkring 10 000 ton. Att tumma på säkerheten är inte att tänka på när man har att göra med drivmedel.
– Visst händer det saker och ting på anläggningar, att något går sönder eller så, men vi har klarat oss bra. Eventuella tillbud, incidenter och skador rapporteras i ett internt system för hälsa, miljö- och säkerhet.
På Circle K använder man sig av så kallad ”Stop Take Five”.
– Det innebär att var och en stannar upp i fem sekunder och tänker till en extra gång innan han eller hon gör något förhastat. Arbetet får inte bara gå på slentrian.

Gunnar Carlsson framför en av Circle K’s 28 cisterner

Gunnar Carlsson framför en av Cirkel K:s 28 cisterner.

Djupt vatten betyder större båtar

– Eftersom vi har ett bra djup vid hamnen, cirka 10,2 meter, kan vi ta in stora fartyg som är lastade med både bensin och diesel.
När ett fartyg är på väg till Holmsund blir Gunnar Carlsson och hans kollegor aviserade cirka en vecka i förväg. Vid lossning används slangar som ansluts till fartygets manifolder ombord. Säkerhetsvakten håller uppsikt över anslutningspunkten på fartyget och vattenområdet runt kajen med en kamera. Han eller hon har radiokommunikation med lossningsledaren samt med fartyget. Trycket på ledningarna övervakas, likaså produkten så att inga läckage uppstår. Pumpningen sker med hög hastighet.
– Vi lossar cirka 20.000 liter per minut genom ledningarna från oljekaj till terminalens cisterner.
Vad gör ni om något skulle gå fel?
– Då stoppar vi lossningen och larmar 112. Initialt har vi en beredskapsplan som är specifik för oljekajen. Vi hade ett spillutsläpp vid lossning från ett fartyg för ett antal år sedan, men det berodde inte på vårt system, utan fartygets. En packning hade gått sönder i deras hydraulsystem.

Circle K

Gör: Lagrar och distribuerar petroleumprodukter

Startade: Verksamheten har pågått sedan mitten av 60-talet

Huvudkontor i Sverige: I Stockholm

Antal anställda i Holmsund: Fyra

Omsättning: Cirka 4,4 miljarder kronor

Webbplats (sv):  https://www.circlek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.