Modell av Tvärkajen när den är färdigbyggd.

Projekt Tvärkajen

Tvärkajen får ett helt nytt utseende.

Teknisk beskrivning

Konstruktion: Spontkaj
Kajlängd: 70 m
Storlek markyta: 10.400 m2
Markyta anpassad för (tryck/hållfasthet): Trafikområde – 25 kN/m2, 30 m från kaj 50 kN/m2,
Övrigt 70 kN/m2
Markyta material: Hexasten 10.400 m2