Foto: Wasaline

Utvecklingsprojekt för Umeå hamn

Parallellt med de byggprojekt som pågår i Umeå hamn är Umeå Hamn AB även involverade i flera utvecklingsprojekt
med syfte att utveckla Umeå hamn och sjöfarten.