Illustration av brandvattenstation i Umeå hamn.

Projekt Brandvattenstation

I och med att Södra kajen byggs ut kommer brandvattenstationen i hamnen behöva flyttas. Brandvattenstationen får en ny strategisk placering i hamnen.

Teknisk beskrivning

Konstruktion: Prefabbyggnad för brandvattenanläggning
Storlek byggnad: 100 m2
Markyta anpassad för: 25 kN/m2
Markyta material: Sumpar grundlagda på berg. Övrig utfyllnad med krossmaterial