Modell av Norra kajen efter utbyggnad.

Byggprojekt Norra kajen

Norra kajen har nått sin tekniska livslängd vilket innebär att den befinner sig i ett stort behov av upprustning. I samband med detta kommer kajen anpassas efter den nya typen av fartyg och större volymer samt rätas ut.

En ny kaj byggs utanför den befintliga. Kajen byggs upp av stagad stålspont, ca 13 m långa, som vibreras ner i älvsbottnen. Därefter gjuts en krönbalk av betong.

När kajen är på plats fylls hamnplanen upp och asfalteras. Norra Kajen förses även med nytt system för
hantering av dagvatten, samt nya fartygsanslutningar för gråvatten, färskvatten och el. Kajen byggs i två
till tre etapper för att den dagliga verksamheten ska kunna fungera under projekttiden.

Tidplanen för detta byggprojekt är beräknat till ca 18 månader.

Teknisk beskrivning

Konstruktion: Spontkaj
Kajlängd: 280 m
RoRo-läge: Bredd 38 m, yta 2.100 m2
Storlek markyta: 14.000 m2
Markyta anpassad för (tryck/hållfasthet): 40 kN/m2
Material markyta: asfartbetong 14.000 m2
Övrigt: ny VA samt elanläggning

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta projekt.umeahamn@umea.se