Modell av den nya energipiren.

Byggprojekt Energipiren

Nya bränslen ställer andra och nya krav på hantering. En ny energipir kommer möjliggöra effektivare hantering av olika typer av bränslen och energislag.

Piren fylls ut med bergmassor ca 160 m ut från land. I änden av piren borras ett antal pålar ner som sedan kajdäcket i betong byggs på. Dyktalber anläggs för att fartygen skall kunna förtöjas vid piren. Piren förses med en modern röranläggning från pir till cisterner för lossning och lastning av bränslen, bitumen m.m.

Tidsplanen för detta byggprojekt är beräknad till 18-23 mån, datum för byggstart är ännu inte fastställt.

Teknisk beskrivning

Konstruktion:
- 160 m utfylld pir med manöver- och kontrollbyggnad
- 8 m vägbro och rörstödsbro
- 650 m2 pålat kajdäck
- 5 st dyktalber för förtöjning
- 3 st pålade mellanstöd för gångbryggor
- Rörgata mellan depåer och nya kajen
- 3 st marinsvängarmar för anslutning till fartyg, samt kaj förberedd för ytterligare 2 st armar

Kajlängd:
- 48 m kaj

Storlek markyta pir:
- 2.700 m2 (yta för väg, byggnad samt rörgata)

Markyta anpassad för (tryck/hållfasthet):
- Generellt 40 kN/m2

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta projekt.umeahamn@umea.se