Modell av Södra kajen då den är färdigbyggd.

Byggprojekt Södra kajen

Södra kajen kommer genomgå en större utbyggnad för att förstärka och utvidga kajområdet. Hela Kronöviken kommer att fyllas igen för att ge plats för den nya kajlinjen. Beräknad tidsplan för byggprojektet är 23 månader. Byggstart ej fastställt.

Teknisk beskrivning

Konstruktion: Spontkaj
Kajlängd: 280 m
RoRo-läge: Rörlig ramp. Bredd 34 m. Yta 520 m2
Storlek markyta: 63.100 m2
Markyta anpassad för (tryck/hållfasthet): Trafikområde 25 kN/m2, 30 m från kaj 50 kN/m2, övrigt 70 kN/m2
Markyta material: Hexasten 63.100 m2
Annat: Utfyllnad Kronöviken, ny VA-, samt elanläggning

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta projekt.umeahamn@umea.se