Byggprojekt Nordporten i Umeå hamn

I dagsläget pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda upphandlingar och byggstart i inre hamnen. Förhoppningen är att delar av byggprojekten kommer igång Q4 2024, så som etapp 1 som innefattar bl.a Norra kajen, Energipiren, muddring och Brandvattenbyggnad.

Besked på miljödom meddelas i slutet på juni 2024.

Ordinarie verksamheten i hamnen kommer pågå som tidigare under hela projektetgenomförandet, som kommer
pågå i flera år. Detta kräver stort ansvar på byggherre och entreprenörer att samordna projekten med
Kvarken Ports som ansvarar för hamnens drift med ett brett utbud av service och tjänster till hamnens kunder.

Hela verksamhetsområdet omfattas av ISPS.

Byggprojektet Nordporten medför

  • NYA YTOR OCH FLER KAJMETER
  • FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER
  • FÖRDJUPAD FARLED
  • MÖJLIGHET FÖR STÖRRE FARTYG ATT ANGÖRA UMEÅ HAMN

Frågor om projekt Nordporten

Löpande information om byggprojekten redovisas i byggdagbok som kommer upp på
denna webbplats. Registrera dig gärna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för nyhetsbrev för löpande information om Umeå hamn.

Vid frågor kontakta: projekt.umeahamn@umea.se

Du kan även kontakta Anna-Clara Fridén som är kommunikationsansvarig kring allmänna frågor
eller om studiebesök:
anna-clara.friden@umea.se eller 070-675 13 97

Preliminär etappindelning för upphandling

Byggdel

Byggtid

Etapp

Norra kajen

18 mån

Etapp 1

Muddring

12 mån

Etapp 1

Brandvattenbyggnad


Etapp 1

Energipiren

18-20 mån

Etapp 1

Prikajen

23 mån

Etapp 2

Landström


Etapp 2

Södra kajen

23 mån

Etapp 2

Bilden visar de olika arbetsområdena samt muddringsområdet (röd outline) för projekt Nordporten.

Hamnen i sitt nuvarande utförande.

Modell av hamnen när projekt Nordporten är klart.