Illustration av den färdigbyggda pirkajen.

Byggprojekt Pirkajen

Pirkajen kommer genomgå en större uppdatering med förbättrad roro-ramp för att klara längre och större fartyg. Beräknad tidsplan för byggprojektet 23 månader. Projektstart ej beslutat.

Teknisk beskrivning

Konstruktion: Stödmurskaj
Kajlängd: 230 m
RoRo-läge: Bredd 38 m, Yta 2100 m2
Storlek markyta: 15.000 m2
Markyta anpassad för (tryck/hållfasthet): Trafikområde 25 kN/m2, 30 m från kaj 50 kN/m2, Övrigt 70 kN/m2
Markyta material: Hexasten 15.000 m2
Annat: Dyktalb för förtöjning 165 m2, ny VA- samt Elanläggning

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta projekt.umeahamn@umea.se