Umeå Hamn ABs VD Mikael Isaksson

Umeå Hamn ABs VD Mikael Isaksson

Umeå Hamn AB

Sedan den 1 januari 2020 är Umeå Hamn AB dotterbolag till UKF-Umeå Kommunföretag AB.
Bolagets verksamhet och uppdrag förändrades i samband med bildandet av Umeå och Vasas
nya hamnbolag, Kvarken Ports AB år 2015 som innebär att Umeå Hamn AB äger och förvaltar
anläggningarna. Kvarken Ports AB sköter driften av hamnverksamheten.

Besök Kvarken Ports webbplats för tjänster och service >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå Hamn ABs styrelse

Gunnar Dahlberg, ordf

 

 

Leif Lundgren, vice ordf

 

 

Joakim Mörk

 

 

Lina Vänglund

 

 

Ronny KassmanStefan Nordström

 

 

Eric Bergner

 

 


Revision


Årsredovisningar