Umeå Hamn AB

Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar såsom kajer, järnvägsspår och kranar. Bolagets uppdrag förändrades vid årsskiftet 2014/2015 i samband med att Umeå och Vasa startade det gemensamma hamnbolaget Kvarkenhamnar/Kvarken Ports.

Umeå Hamn AB är ett dotterbolag till UKF- Umeå Kommunföretag AB

Just nu pågår ett flertal bygg- och utvecklingsprojekt i Umeå hamn. Finansiering sker via Umeå Kommun samt EU.


Läs mer om Umeå Hamn ABs roll >>

Hamnen driftas och sköts av Kvarken Ports.
Mer information om Umeå hamn och Kvarken Ports hittar du här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.